ACTUAL

DIRECCIÓ

La direcció de l’Iluro Hockey Club (Iluro HC) està formada per els membres de la Junta Directiva del club

i per una sèrie de professionals

La direcció treballa amb els objectius de fer créixer el club en quan a socis i jugadors, millorar les instal·lacions esportives i socials del club i promoure el hockey herba a la ciutat de Mataró i el Maresme.

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta
Anna Roure

Secretaria
Esther Termens

Tresorer
Albert Costa

Vocals

Noelia Lopez
Oriol Cortada
Jaume Aceña
Marc Coll


GERÈNCIA I DIRECCIÓ ESPORTIVA

Ignasi Torras


SECRETARIA ESPORTIVA

Sergi Coma


PRESIDENTS D’HONOR

Mario Keudell i Villacampa
Oriol Cortada i Fusté
Jaume Aceña i Sanchez