SERVEI DE FISIOTERÀPIA – ILURO HC

Fisioterapeuta: Ariana Montoñes 
Horaris: · Dimarts 18-21h / · Dimecres 17:30-20:30h 
Sessions de 25′ 
Preu: 9€/sessió (SOCI) / 18€/sessió (NO SOCI)

Agafa cita prèvia a traves del link: calendly.com/fisioterapiailurohc 

Pagament directament per la web, al reservar cita

L’espai de Fisioteràpia que s’ofereix al club té l’objectiu de millorar la salut dels nostres socis i sòcies mitjançant el tractament, la prevenció, la readaptació o la modificació d’hàbits. 

El servei de Fisioteràpia engloba el tractament terapèutic de les lesions de l’aparell locomotor mitjançant mitjans físics i manuals.

La readaptació és l’eix principal de la recuperació funcional i la rehabilitació de lesions. És essencial tant si has patit algun tipus de lesió prèvia com si vols assegurar una bona pràctica esportiva.

S’inclou de manera gratuïta el servei de primers auxilis en cas d’accidents en l’entrenament i consultes que es puguin produir.

Aquest espai està dirigit per la fisioterapeuta titulada, Ariana Montoñes, i coordinat amb l’Escola d’Hoquei, Secretaria i Direcció del club. 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT O LESIÓ

PAS 1: ACTUACIÓ

Documentació Imprescindible: 

Comunicat de sinistre complimentat, signat i segellat per el Club o Associació esportiva corresponent.

1- ASSISTÈNCIA: És imprescindible trucar al telèfon d’assistència d’Allianz  900 404 444 on s’indicarà quin és el centre concertat d’urgències més proper del lloc de l’accident, identificant-se amb el número de pòlissa. Telefònicament li serà indicat el centre concertat d’urgències més proper del lloc de l’accident

https://storage.googleapis.com/fchockey/media/fch/FCH-Actuacio–1694169238661419.pdf

2- El lesionat ha de dirigir-se al centre concertat d’urgències indicat, on s’identificarà amb el seu DNI.

3- Rebuda la primera assistència si es requereix ingrés o intervenció quirúrgica urgent, el Centre Sanitari sol·licitarà autorització a l’Assegurador, acompanyant informe mèdic amb el diagnòstic i prescripció de l’assistència rebuda, prescripció de l’assistència necessària. L’Assegurador autoritzarà o rebutjarà la prestació directament al Centre. En cas d’impossibilitat de contactar per ser dia festiu o un altre motiu justificat, i si el Centre Sanitari estima necessària la intervenció, procedirà a realitzar-la.   

4- Assistències mèdiques posteriors a la visita d’urgència:  Si a criteri dels facultatius es requereix una nova assistència (exploracions complementàries, rehabilitació, visites successives, etc.) una vegada presentada el Comunicat d’accidents; el Centre Sanitari sol·licitarà l’oportuna autorització al Assegurador, el qual respondrà directament al Centre Sanitari acceptant o rebutjant la prestació. 

5- Documentació a portar: s’ha d’enviar el comunicat d’accidents i els informes mèdics al correu: allianzaccidentes.autorizaciones@hna.es 

PAS 2: DESCARREGA’T LA PÒLISSA

https://storage.googleapis.com/fchockey/media/fch/FCH-Polisa–1694169239026375.pdf

PAS 3: DESCARREGA’T EL COMUNICAT DEL SINISTRE

 https://storage.googleapis.com/fchockey/media/fch/FCH-Siniestro–1694169239323741.pdf